Контакт

Градска општина Нови Београд
Адреса:  Булевар Михаила Пупина 167, Нови Београд
ПАК: 190906
Телефон: +381 11 785-0-785
Web: www.novibeograd.rs

Сервисни центар, тел : 785-0-785
радно време: понедељак-петак од 8 до 20 часова.

Радно време шалтер сале:
Шалтери за пријем поднесака: понедељак-петак од 7 до 16 часова.
Шалтери за оверу докумената: радним даном од 7 до 19 и суботом од 8 до 14 часова.
Шалтер за радне књижице: понедељак-петак од 8 до 15,30 часова.
Правна помоћ, радним данима од 8:30 до 13 часова

Радно време осталих корисника зграде општине Булевар Михаила Пупина 167

  • ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ
    Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига Нови Београд, од 8 до 16 часова.
    Шалтери за издавање извода из матичних књига, радним даном од 8 до 15,30.
  • ГРАДСКА УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА (порез на имовину физичких лица) ради са странкама сваког радног дана од 8 до 14 часова, а средом од 8 до 20 часова.
  • МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА – филијала Б, Нови Београд 2, радно време од 7:30 до 15:30 – рад са странкама сваког радног дана од 8 часова.
  • ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ НОВИ БЕОГРАД – радно време од 8 до 16 часова, рад са странкама од 8:30 до 15:30

 

Напомена:
Републички геодетски завод – Служба катастра за Нови Београд Јурија Гагарина 81 са странкама ради сваког радног дана од 8 до 15 часова, тел. 7850-389