Повереништво за избегла и расељена лица

Повереништво за избегла и расељена лица

I – Престанак статуса избеглог или прогнаног лица по пријему у држављанство Републике Србије

Потребна документација:

 • Захтев
 • Копија Решења о признатом статусу избеглог или прогнаног лица
 • Фотокопија избегличке или прогнаничке легитимације
 • Копија Решења о прихвату у држављанство Србије или уверења о држављанству

II – Измена Решења о признавању својства избеглог или прогнаног лица

Потребна документација:

 • Захтев
 • Фотокопија Решења које се мења или потврде „ПОПИС 2004-2005“
 • Фотокопија Избегличке легитимације
 • Фотокопија документа на основу кога се тражи измена решењa

III – Налог за упис промене боравишта избеглих и расељених лица

Потребна документација (промена адресе на Новом Београду):

 • Изјава станодавца оверена у општини или суду
 • Фотокопија доказа о власништву куће или стана

Потребна документација(одлазак у другу општину)

 • писмена сагласност општине у коју се одлази

IV – Издавање дупликата избегличке легитимације

Потребна документација:

 • Две фотографије
 • Потврда о нестанку документа
 • фотокопија потврде „ПОПИС 2004-2005“

V – Издавање дупликата легитимације расељеног лица


Потребна документација:

 • Лична документа-фотокопија (лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта – за пунолетне, извод из Матичне књиге рођених, и лична карта једног родитеља – за малолетне)
 • Пријава боравишта (зелени картон)
 • Потврда МУП-а о нестанку документа
 • Две фотографије

 

Соба 15