Пријава смрти

 

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Нови Београд

Потребна документација:

-У случају смрти у кући: потврда о смрти-два примерка, лична карта покојника и пријавиоца смрти.

Уколико смрт пријављује треће лице:

-пропратни акт ЈКП „Погребне услуге“, Рузвелтова 50 или

-у случају да је пријавилац приватна погребна агенција: лична карта преминулог, потврда о смрти у два примерка и овлашћење од породице.

-У случају смрти у болници: пропратни акт здравствене установе и потврда о смрти- два примерка

Место предаје документације: Канцеларија 26 Градске општине Н.Београд

Радно време са странкама:

радним даном од 08:00 до 14:00 часова, пауза д 10:30 до 11:00,

-суботом од 11:00 до 13:00 часова.

Телефон за информације: 3106-824