Пријава рођења и одређивање личног имена

 

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење: Одељење за лична стања грађана,вођење матичних књига и изборна права Нови Београд

Приликом пријављивања бебе, уз присуство и сагласност оба родитеља (није неопходно доносити новорођенче ради пријаве), одређују се име, презиме и држављанство детета.

Потребна документа за децу рођену у браку:

-важеће личне карте оба родитеља (уколико није извршена електронска пријава рођења детета)

Потребна документација за децу рођену ван брака:

без признатог очинства

-важећа лична карта мајке

-довољно је само присуство мајке

-очинство се може признати и накнадно, после завршене пријаве рођења детета

са признатим очинством

-важећа лична карта мајке

-важећа лична карта оца

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци

Предата документација се задржава.

Родитељи који имају пребивалиште ван територије града Београда, могу се (са горе наведеном документацијом и отпусном листом за бебу) обратити матичару у месту свог пребивалишта ради састављања записника о пријави рођења детета.

Место предаје документације: канцеларија 23

Телефон за информације: 3106-827