Naručivanje dokumenata

 

Poštovani sugrađani, u prilici ste da koristite uslužni servis opštine Novi Beograd ukoliko želite dostavu izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih i uverenja iz knjige državljana na kućnu adresu.

Naručivanje putem interneta:

OBAVEŠTENJE

RADNO VREME MATIČNE SLUŽBE – ODELJENJE NOVI BEOGRAD

ŠALTERI MATIČARA RADNIM DANIMA OD 08:00 DO 15:30

KANCELARIJE MATIČARA (23,24,25,26,27) OD 08:00 DO 14:00

Prema informacijama koje smo dobili iz Gradskog sekretarijata za
upravu-Odeljenja za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i
izborna prava Novi Beograd, ovo odeljenje do daljnjeg,putem uslužnog
servisa na sajtu www.novibeograd.rs NEĆE primati zahteve za dostavu
izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih i uverenja iz knjige
državljana na kućnu adresu.

Naručivanje izvoda za dostavu na kućnu adresu možete ostvariti
isključivo putem sajta www.euprava.gov.rs ili preuzeti lično na šalteru
matične službe u zgradi Gradske opštine Novi Beograd.
Šalteri za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga rade radnim danom od
08:00 do 15:30 časova.

Izvodi iz matičnih knjiga i uverenja izdaju se na lični zahtev, zatim
supružniku, krvnom srodniku u pravoj liniji i licu koje je u drugom
stepenu krvnog srodstva u pobočnoj liniji (brat, sestra), uvojitelju ili
staratelju, a drugim licima isključivo uz ovlašćenje overeno kod notara.

Cena usluge za slanje izvoda na kućnu adresu Post ekspresom je 240 din.
Ukoliko se naručuje više izvoda istovremeno na istu adresu, plaća se
samo jedna naknada za uslugu Post ekspresa.

 

Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:

-Za upis u školu i fakultet

-Za potrebe vojne evidencije

-Za zasnivanje radnog odnosa

-Za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

-Za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite

-Za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata

-Za restituciju

-Za povraćaj PDV-a