Наручивање докумената

 

Поштовани суграђани, у прилици сте да користите услужни сервис општине Нови Београд уколико желите доставу извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана на кућну адресу.

Наручивање путем интернета:

ОБАВЕШТЕЊЕ

РАДНО ВРЕМЕ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ – ОДЕЉЕЊЕ НОВИ БЕОГРАД

ШАЛТЕРИ МАТИЧАРА РАДНИМ ДАНИМА ОД 08:00 ДО 15:30

КАНЦЕЛАРИЈЕ МАТИЧАРА (23,24,25,26,27) ОД 08:00 ДО 14:00

Према информацијама које смо добили из Градског секретаријата за
управу-Одељења за лична стања грађана, вођење матичних књига и
изборна права Нови Београд, ово одељење до даљњег,путем услужног
сервиса на сајту www.novibeograd.rs НЕЋЕ примати захтеве за доставу
извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге
држављана на кућну адресу.

Наручивање извода за доставу на кућну адресу можете остварити
искључиво путем сајта www.euprava.gov.rs или преузети лично на шалтеру
матичне службе у згради Градске општине Нови Београд.
Шалтери за издавање извода из матичних књига раде радним даном од
08:00 до 15:30 часова.

Изводи из матичних књига и уверења издају се на лични захтев, затим
супружнику, крвном сроднику у правој линији и лицу које је у другом
степену крвног сродства у побочној линији (брат, сестра), увојитељу или
старатељу, а другим лицима искључиво уз овлашћење оверено код нотара.

Цена услуге за слање извода на кућну адресу Пост експресом је 240 дин.
Уколико се наручује више извода истовремено на исту адресу, плаћа се
само једна накнада за услугу Пост експреса.

 

Административна такса се не плаћа за следеће намене:

-За упис у школу и факултет

-За потребе војне евиденције

-За заснивање радног односа

-За остваривање права из социјалне заштите

-За остваривање права из здравствене заштите

-За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

-За реституцију

-За повраћај ПДВ-а