Наручивање докумената

 

Поштовани суграђани, у прилици сте да користите услужни сервис општине Нови Београд уколико желите доставу извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана на кућну адресу.

Наручивање путем интернета:

ОБАВЕШТЕЊЕ

РАДНО ВРЕМЕ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ – ОДЕЉЕЊЕ НОВИ БЕОГРАД

ШАЛТЕРИ МАТИЧАРА РАДНИМ ДАНИМА ОД 08:00 ДО 15:30

КАНЦЕЛАРИЈЕ МАТИЧАРА (23,24,25,26,27) ОД 08:00 ДО 14:00

Према информацијама које смо добили из Градског секретаријата за
управу-Одељења за лична стања грађана, вођење матичних књига и
изборна права Нови Београд, ово одељење до даљњег,путем услужног
сервиса на сајту www.novibeograd.rs НЕЋЕ примати захтеве за доставу
извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге
држављана на кућну адресу.

Наручивање извода за доставу на кућну адресу можете остварити
искључиво путем сајта www.euprava.gov.rs или преузети лично на шалтеру
матичне службе у згради Градске општине Нови Београд.
Шалтери за издавање извода из матичних књига раде радним даном од
08:00 до 15:30 часова.

Изводи из матичних књига и уверења издају се на лични захтев, затим
супружнику, крвном сроднику у правој линији и лицу које је у другом
степену крвног сродства у побочној линији (брат, сестра), увојитељу или
старатељу, а другим лицима искључиво уз овлашћење оверено код нотара.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:

-За упис у школу и факултет

-За потребе војне евиденције

-За заснивање радног односа уз доказ да је лице незапослено

-За остваривање права из социјалне заштите

-За остваривање права из здравствене заштите

-За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

-За реституцију

-За повраћај ПДВ-а