Završna svečanost na projektu„Lokalne usluge na Novom Beogradu“

slika

U prostorijama Oštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom “Novi Beograd” organizovana je završna svečanost na projektu „Lokalne usluge na Novom Beogradu“

Svečanost je organizovala Opština Novi Beograd  u partnerstvu sa organizacijom Resurs centar za održivi razvoj sa kojom je sproveden projekat „Lokalne usluge na Novom Beogradu“ koji je finansiran iz sredstava Evropske unije i kroz koji je obezbeđena podrška za 30 osoba sa invaliditetom, kako bi im se unapredio kvalitet života.

Kroz rehabilitacioni rad i različite radionice u okviru tri sobe –senzorne sobe (MZ „Dunavski kej“, Dr. Zorana Đinđića 64), radno-okupacione sobe ( MZ Gazela, Milutina Milankovića 34) i  motoričke sobe (MZ „Stari aerodrom“, Narodnih heroja 42), obezbeđena je podrška različitim kategorijama osoba sa invaliditetom, u periodu od 12 meseci.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici opštine Novi Beograd, predstavnici organizacije nosioca projekta – Resurs centar za održivi razvoj, kao i korisnici socijalnih usluga.

U uvodnom delu, prisutnim gostima se obratila menadžerka projekta Biljana Čakovan, koja je prezentovala ključne segmente projekta, tok implementacije kao i planove za nastavak pružanja usluge  dok je direktorka Centra za brigu o starima deci i osobama sa invaliditetom – ustanove socijalne zaštite opštine Novi Beograd u čijim je prostorijama uspostavljena usluga, Milka Milovanović – Minić  prezentovala značaj inovativnih socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom i njihove porodice.

Predstavnici korisnika usluge su prezentovali svoja iskustva iz različitih segmenata pružene usluge naglasivši njen značaj za svakog od njih na planu socijalne integracije i poboljšanja koja su osetili u svakodnevnom funkcionisanju.

U drugom delu svečanosti, korisnici  socijalne usluge u okviru motoričke sobe, su imali prezentaciju svog rada nakon čega  je usledio svečani koktel za sve goste.