U susret Svetskom danu autizma održana tribina “Udružena medicinska stanja i autizam “

slika

U utorak 27 .marta 2018.godine u Sali 1, Gradske opštine Novi Beograd održana je tribina “Udružena medicinska stanja i autizam” koju je organizovalo  Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa opštinskim Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“. Među učesnicima tribine bili su brojni stručni radnici iz oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, studenti, roditelji osoba sa autizmom i osobe sa invaliditetom.

Prisutne učesnike je na samom početku pozdravio predsednik Beogradskog udruženje za pomoć osobama sa autizmom, Mirko Gojić  i najavio više aktivnosti udruženja povodom obeležavanja Svetskog dana osoba sa autizmom posebno naglasivši manifestaciju pod nazivom “Srušimo barijere za autizam zajedno” i izložbu radova osoba sa autizmom koja će biti upriličena u Dečjem kulturnom centru 2.aprila.

Ispred opštine i opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom “Novi Beograd”učesnike tribine je pozdravila direktorka Centra, Milka Milovanović-Minić istakavši da je cilj i fokus razvoja socijalne zaštite na lokalnom nivou kojim se opštinski Centar između ostalog bavi pre svega osnaživanje pripadnika ranjivih grupa među kojima su i osobe sa autizmom i njihovih porodice kroz permanentno informisanje i kontinuirane edukacije kako bi ih učinili manje zavisnim od socijalnih službi i doprineli prevenciji institucionalizacije i njenom maksimalnom odlaganju ako do nje ipak nužno na kraju mora da dođe. Na nama je da doprinesemo da se čitav ovaj proces olakša zajednički, uz podršku stručnjaka i povezivanjem lokalnih aktera iz sfera obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite.

O udruženim medicinskim stanjima i autizmu na tribini je govorila eminentna stručnjakinja sa dugogodišnjim iskusutvom u praktičnom radu sa decom i mladima sa autizmom i njihovim porodicama doc. dr Milica Pejović- Milovančević, dečji psihijatar sa Instituta za mentalno zdravlje Srbije.

Brojni medicinski i bihevioralni problemi često se javljaju sa poremećajem spektra autizma (ASD). Ova „komorbidna stanja“ uključuju anksioznost, depresiju, deficit pažnje, hiperaktivnost (ADHD), probleme sa gastrointestinalnim traktom (GI), poremećaje spavanja i epilepsiju. Osim opisanih problema, deca sa autizmom ili drugim poremećajima u razvoju, više od dece bez razvojnih smetnji, imaju druga zdravstvena stanja kao što su astma, kožne alergijske promene, druge alergije, i sl. Ono što je najvažnije, pogotovo kada su u pitanju deca s autizmom koja nisu razvila govor, jeste da se prati njihovo zdravstveno stanje jer vrlo često neprepoznata zdravstvena stanja (kao što su npr. bolovi različite etiologije) mogu biti razlog dodatnog uznemirenja i poremećaja u ponašanju kod osoba sa autizmom. S tim u vezi udružena medicinska stanja su obično razlog uključivanja drugih vrsta terapije kao što je medikamentna terapija.

Brojni roditelji i stručnjaci su se aktivno uključili u diskusiju nakon  veoma interesantnog i korisnog izlaganja doc. dr Milica Pejović- Milovančević o ovoj značajnoj temi što je posebna vrednost održane tribine.