U opštinskom Centru održana obuka za stručne radnike u socijalnoj zaštiti „Nasilje nad starijim osobama, specifičnosti, prepoznavanje i strategije prevencije“

slika

U sredu, 27. februara u prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima,  deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ u ul. Bulevar Milutina Milankovića 34, održana je prva  ovogodišnja obuka namenjena stručnim radnicima iz ustanova socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starih lica, po akreditovanom programu na temu „Nasilje nad starijim osobama, specifičnosti, prepoznavanje i strategije prevencije“ koju je organizovalo i realizovalo Udruženje Snaga prijateljstva „Amity“.

U okviru obuke na ovu aktuelnu i veoma značajnu temu o normativno-pravnom okviru kao i strategijama prevencije, zaštite i prepoznavanja nasilja nad starima govorile su socijalna radnice sa dugogodišnjim iskustvom iz prakse Nada Satarić i Vesna Milićević.

Nakon obraćanja Nade Satarić, ispred organizatora, koja je pojasnila razloge i značaj ove obuke za stručne radnike u ustanovama za smeštaj odraslih i starih, prisutne kolege iz više državnih i privatnih ustanova socijalne zaštite rezidencijalnog tipa iz više gradova  ispred  domaćina je pozdravila direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović-Minić predočivši kolegama mogućnosti korišćenja kapaciteta Centra za edukacije građana kao i obuke stručnih radnika kako bi postigli najviši  stepen pažnje svih u zaštiti prava najstarijih građana posebno istakavši opredeljenost opštine i Centra da podrže sjajne inicijative  koje dolaze od lokalnih udruženja posebno udruženja „Amity“ koje značajno doprinosi svojim aktivnostima vidljivosti prisutnog nasilja i ohrabrivanju žrtava da nasilje prijave a profesionalce obuči da nasilje prepoznaju i preduzmu sve neophodne mere da žrtvu zaštite a nasilje spreče. Nasilje je nedopustivo u bilo kom obliku bilo gde u sistemu socijalne zaštite i brige. Nasilje se ne sme ignorisati niti rešavati jednokratnim i jednoznačnim potezima nadležnih. Ono se mora sistemski onemogućiti kroz preventivne aktivnosti i premanentne edukacije i obuke svih u sistemu brige. Na taj način se smanjuje šansa da se nasilje dogodi a još više da ono ostane nevidljivo i neprijavljeno. Svi moramo biti na istom zadatku!“ kazala je, Milka Milovanović-Minić.

Ova obuka je bila prilika da se pored usvajanja novih znanja, razmene mišljenja iznesu i stavovi i predlozi profesionalaca iz različitih ustanova, kako državnih tako i privatnih ustanova socijalne zaštite koji pružaju uslugu zbrinjavanja i smeštaja odraslih i starih lica.

Svi smo u obavezi da prijavimo sumnju na nasilje, to je ne samo naša moralna građanska već i zakonska obaveza.Posebno je velika odgovornost na zdravstvenim, socijalnim i svim drugim društvenim ustanovama, uključujući i organizacije civilnog društva, i sve profesionalce koji u njima rade da preduzmu mere u cilju prevencije i brzog i efikasnog sprečavanja nasilja nad starima.