Obaveštenje o raspisivanju raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji će se održati dana 04. novembra 2018. godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo  je odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji će se održati dana 04. novembra 2018. godine. 

U skladu sa članom 47. stav  3. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i članom 3. stav 1. Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine („Sl. glasnik RS“, br. 61/2018), upis u poseban birački spisak vrši se isključivo na lični zahtev pripadnika nacionalne manjine, koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi Upravi Gradske opštine Novi Beograd, prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica.

 

Tekst obaveštenja:

Obaveštenje o Savetu za nacionalne manjine