Obaveštenje o obaveznom uklanjanju snega i leda

Poštovani sugrađani obaveštavamo Vas da je odredbama članova 32-37.  Odluke o komunalnom redu („Sl. list grada Beograda“ br. 10/11, 60/12…11/15, 61/15, 75/16, 19/2017, 50/18 i 92/18) propisano da se u cilju obezbeđivanja uslova za bezbedno i nesmetano odvijanje života ugradu u zimskom periodu, sa određenih površina javne namene i površina u javnomkorišćenju obavezno uklanja sneg i led, kao i ledenice sa krovova i isturenihdelova zgrada.  

Apel sugrađanima za uklanjanje snega i leda