Naručivanje dokumenata

 

Poštovani sugrađani, u prilici ste da koristite uslužni servis opštine Novi Beograd ukoliko želite dostavu izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih i uverenja iz knjige državljana na kućnu adresu.

Naručivanje putem interneta:

OBAVEŠTENJE

Prema informacijama koje smo dobili iz Gradskog sekretarijata  za upravuOdseka za lična stanja građana i vođenje matičnih knjiga za Novi Beograd, ovo odeljenje do daljnjeg, putem  uslužnog servisa na sajtu www. novibeograd.rs neće primati zahteve za dostavu izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih i uverenja iz knjige državljana na kućnu adresu.

Šalteri za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, rade radnim danima  od 8 do 15,30.

 

Jednostavnim klikom mišem na ponuđene opcije otvara se internet stranica sa formularom koji treba popuniti u celosti.

Administrativne takse za sve navedene usluge su:

  1. Za uverenje o državljanstvu potrebno je platiti 770 dinara.
  2. Za izvod iz knjige rođenih, venčanih i umrlih na domaćem obrascu cena usluge je: 430 dinara.
  3. Za izvod iz knjige rođenih, venčanih i umrlih na međunarodnom obrascu cena usluge je: 720 dinara.
  4. Uverenje o slobodnom bračnom stanju je 1140 dinara.
  5. Promena prezimena do 60 dana je 330 dinara.
  6. Promena prezimena posle 60 dana je 770 dinara.

Izvodi iz matičnih knjiga i uverenja izdaju se samo na zahtev lica na koga se zahtev ili uverenje odnosi, članovima uže porodice ( bračni drug i deca ), usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima predviđenim Zakonom. 

Na sve ove cene usluga treba dodati još 240 dinara za slanje izvoda na kućnu adresu Post ekspresom uslugom. Ukoliko se naručuje više izvoda istovremeno na istu adresu plaća se samo jedna naknada za uslugu Post ekspresa.