Vojni odsek

Dodela Znački vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka i Zahvalnica otadžbine u Centru Ministarstva odbrane Novi Beograd:

Povodom obeležavanja Dana Vojske Srbije, dana 19.aprila 2017. godine na svečanosti u sali opštine Novi Beograda, vojnim obveznicima, koji su dobrovoljno služili vojni rok i završili kurs za rezervne oficire, u generaciji „mart“ i „jun“ 2016. godine, uručene su Značke vojnika na dobrovoljnom služenju roka i Zahvalnice otadžbine.

Uz prisustvo pripadnika Centra MO, prijatelja i porodica vojnika, priznanja vojnicima koji su dobrovoljno odslužili vojni rok i završili Kurs za rezervne oficire uručio je načelnik Centra MO Novi Beograd Predrag Zeljković.

Značke i zahvalnice uručene su vojnicima u znak zahvalnosti i priznanja za stavljanje na raspolaganje Vojsci Srbije u cilju jačanja sistema odbrane Republike Srbije.

 Priznanja se dodeljuju na osnovu Pravilnika o priznanjima i novčanim nagradama u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Priznanja su prvi put uručena 14. februara 2017.godine, povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, generaciji vojnika „septembar 2016.godine“, a u narednom periodu će biti uručena svim vojnicima koji su dobrovoljno odslužili vojni rok, počevši od generacije „mart 2011.godine“.

 

 

Ministarstvo odbrane uvodi u vojnu evidenciju osobe muškog pola, državljane Republike Srbije rođene 1999. godine i starijih godišta, koji treba da se uvedu u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršili 18 godina života.

 Uvođenje u vojnu evidenciju obavlja se u centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta regruta, radnim danima u periodu od 09 do 15 časova.

 Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju na uvid treba da donese ličnu kartu. Regrut koji boravi u inostranstvu uvodi se u vojnu evidenciju u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u toj zemlji

 

 

 

Prijavljivanje za dobrovoljno služenje vojnog roka

J A V N I   OGLAS
za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem
i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije

 
 
1. Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slošaoce kursa za rezervne oficire
 
Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2017. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Opšti uslovi:
da je državljanin Republike Srbije;
da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);
da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
da nije odslužio vojni rok sa oružjem i
da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.
 
Pored opštih, kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:
da ima ­za­vr­šene osn­ovne a­kad­emske stu­dije odnosno osn­ovne st­ruk­ovne stu­dije od značaja za Vojsku Srbije;
da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.
 
2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije
 
Prijavu kandidat podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.
Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.
Obrazac prijave kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.
 
Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:
fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i
biografiju.
 
Kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:
ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i
pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.
 
3. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire u Vojsci Srbije
 
Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.
 
Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema slušaoca kursa za rezervne oficire za određeni uputni rok.
 
4. Zaključivanje ugovora
 
Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
 
Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije u 2017. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.