За зеленији Нови Београд

Градска општина Нови Београд учествујe у традиционалној акцији „За зеленији Београд“ са циљем да се подстакне укључивање грађана у озелењавање и унапређење естетике простора и утиче на јачање еколошке свести о значају уређених зелених површина.

Циљеви акције, која се одржава у десет градских општина, су развијање еколошке свести, промовисање културе живљења и очување зелених површина у нашем граду.

Традиционално, међу суграђанима који се пријаве за такмичење које се спроводи на општини Нови Београд бирају се по троје најбољих у седам (7) категорија:

 1. „Најлепша зелена површина око стамбене зграде” где се удруживањем станара праве дивне зелене оазе;
  2. „Најлепши балкон” – категорија у којој сваки станар исказујући и уживајући у свом микро простору истовремено доприноси укупној лепоти зграде, улице, па на крају и града;
  3. „Најлепша зелена површина испред пословних објеката” – која доприноси укупној лепоти града, али и сама компанија има засигурно много позитивних поена од посетилаца, корисника услуга;
  4. „Најлепше школско двориште” – ова категорија има искључиво за циљ едукацију деце школског узраста о томе колико им „зелени свет” значи за укупан живот и да улажући свој труд у озелењавање касније умеју да цене јавне зелене површине свог града;
  5. „Најлепше зеленило око предшколске установе” где и сасвим мала деца треба да спознају природу која их окружује и науче од одраслих да је то нешто веома важно за њихов живот;
  6. „Најлепше уређено зеленило угоститељског објекта (летња башта)” – категорија у којој се такмиче искључиво угоститељски објекти;
  7. „Најлепша окућница” – категорија у којој се награђује труд власника објеката за индивидуално становање и допринос лепшем изгледу града.

Троје нajбoљих из сваке кaтeгoриjе са општине Нови Београд учeствоваће у тaкмичeњу нa градском нивоу, a током јула, на зaвршној свeчaнoсти, кoja ће сe oдржaти у башти JКП „Зeлeнилo – Бeoгрaд” нa Maлoм Кaлeмeгдaну, биће прoглaшeни „нajбoљи oд нajбoљих”.

Градска општина Нови Београд обавештава заинтересоване суграђане, стамбене заједнице, вртиће, школе и компаније да пријављивање за акцију почиње 21. маја и траје до 17. јуна ове године.

Ваше пријаве доставитe на mail: info@novibeograd.rs – уз слање: имена, презимена (за физичка лица), пословног имена (за правна лица), адресе, броја телефона и најмање три фотографије.

Све додатне информације о акцији „За зеленији Београд“ на општини Нови Београд могу се добити позивом на број телефона  011/ 3106-837.