Упутство за подношење захтева за кретање лица за време забране кретања

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

ЗА КРЕТАЊЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА

 

Према упутству које је општини Нови Београд доставило надлежно Министарство за рад, запошљавање, социјалана и борачка питања обавештавамо грађане Новог Београда о следећем:

Захтев подноси лице које има пребивалиште на територији општине Нови Београд, у коме обавезно наводи:

  • име, презиме, адресу, ЈМБГ, контакт телефон лица коме је потребна Потврда за кретање
  • име, презиме, адресу, ЈМБГ лица код кога одлази у време забране кретања
  • тачан период у току дана у коме је неопходно кретање (нпр. 9-12h)
  • разлог због којег је потребно кретање (нпр. помоћ у кући, геронтодомаћица..)
  • документа која потврђују основаност захтева (нпр. отпусна листа из болнице, доказ о инвалидитету…)

Потврде за кретање се издају на дневном нивоу, односно, уколико постоји потреба, на недељном нивоу.

Лица којима је Потврда потребна у дужем временском периоду захтеве за издавање нове потврде подносе два дана пре истека важности претходне потврде (није потребно поново достављати документа која потврђују основаност захтева).

Захтеви за кретање којима је разлог виђање детета (судска пресуда) се неће разматрати, из разлога што исто представља епидемиолошки ризик.

Захтеви за кретање лица која имају навршених 65 година живота, се неће разматрати из разлога што је наведеним лицима уведена општа забрана кретања.

Захтеве је потребно достављати на адресу: opstinskauprava@novibeograd.rs