У плану изградња канализације у новом делу насеља Ледине

Нови део насеља Ледине требало би да у наредном канализацију. У току је поступак за избор најповољнијег понуђача за израду генералног пројекта каналисања насеља али и план концептуалног решења секундарне мреже у насељу Ледине.

Проблем каналисања насеља је веома сложен јер постојећи примарни реципијенти за кишну и фекалну канализацију нису довољног капацитета да прихвате све отпадне воде из правца овог насеље. Огроман проблем су и септичке јаме које загађују целу околину.

Реализација примарних објеката у систему главни је предуслов за даљи развој канализационе мреже у овом насељу.