У општинском Центру за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ представљен приручник „Кодекс равноправности“

slika

У просторијама општинског Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ одржан је скуп под називом „Бизнис и људска права – Кодекс равноправности“, у организацији регионалног пројекта СоРи Немачке развојне сарадње који спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (ГИЗ) GmbH, Повереника за заштиту равноправности и невладине организације „Центар за образовање и усавршавање“ (ЦЕУС).

Скуп је отворила Станислава Видовић, национална координаторка пројекта СоРи рекавши да је „предуслов за спречавање дискриминације приликом запошљавања управо подизање свести и знања послодаваца о правима запослених, без обзира на то да ли је реч о институцијама, локалним невладиним организацијама или представницима бизнис сектора.

-На овај начин желимо да код послодаваца подстакнемо поштовање разлика, имајући у виду да је то основа за развијање радног окружења које се заснива на једнаким шансама. У том смислу, Кодекс равноправности треба да помогне институцијама и компанијама да преузму већу одговорност у спречавању дискриминације приликом запошљавања и на радном месту, чиме истовремено побољшавају сопствену репутацију као послодавца – појаснила је Видовић захваливши се директорки општинског Центра и Општини на разумевању и досадашњој сарадњи на промоцији позитивних пракси, препорука и резултата регионалног пројекта СОРИ на различитим пољима.

На скупу је представљен приручник „Кодекс равноправности – Смернице за израду кодекса антидискриминационе политике послодаваца у Србији“, који је израдио Повереник за заштиту равноправности. Овај приручник представља смернице за израду кодекса антидискриминационе политике послодаваца у Републици Србији са циљем да омогући спровођење принципа једнаких шанси приликом запошљавања и на раду.

Идеја је да усвајање Кодекса равноправности постане редовна пракса код српских послодаваца. С тим у вези, на скупу је послодавцима понуђено и потписивање документа „Партнерство за равноправност“ којим би се они придружили Поверенику за заштиту равноправности у процесу унапређења равноправности и подржали рад на превенцији дискриминације у области рада и запошљавања.

Директорка општинског Центра, Милка Миловановић-Минић је испред домаћина скупа поздравила све учеснике истакавши досадашњу добру сарадњу са регионалним пројектом СОРИ на промоцији, унапређењу и заштити права рањивих група грађана у оквирима активности општинског Центра која је значајно допринела повезивању различитих партнера како на локалном тако и на регионалном нивоу.

-Општински Центар такође захваљује на указаном поверењу Повереници за заштиту равноправности Републике Србије и на препознавању значаја и улоге општинског Центра као институције на локалном нивоу која и кроз подршку организацији овог скупа доприноси стварању услова за имплементацију антидискриминационих политика и различитих афирмативних мера донетих и усмерених у циљу спречавања, препознавања и пријављивања сваког облика дискриминације са којом се суочавају грађани, припадници социјално осетљивих односно рањивих група – казала је Милка Миловановић-Минић.

Скупу су присуствовали представници различитих институција у области образовања, здравства и социјалне заштите из приватног и јавног сектора као и представници цивилног сектора са којима општински Центар сарађује на различитим пројектима.