У општинском Центру одржана трибина “ПОРОДИЦОМ ДО УСПЕХА“

slika

У четвртак 27. фебруара 2020.г. у просторијама општинског Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ одржана је трибина “ПОРОДИЦОМ ДО УСПЕХА“ у организацији Београдског удружења за помоћ особама са аутизмом и уз подршку општинског Центра.

Све учеснике пре предавања поздравили су председник БУПОА, Мирко Гојић и директорка општинског Центра, Милка Миловановић-Минић.

Предавачи на трибини су биле Гордана Зечевић мастер логопед, сурдоаудиолог и Маријана Томанић мастер логопед, оснивачи удружења Логопедилиште, Београд.
Кроз једноипочасовно предавање су несбично поделиле своје драгоцено искуство учесницима трибине међу којима су доминирали млади студенти дефектологије, родитељи и бројни професионалци из различитих образовних, социјалних и здравствених установа.

У оквиру трибине су обрађене следеће теме:

1.„Модел интервенције усмерен на породицу“

Представљен је модел ране интервенције који обухвата не само целокупну личност детета, већ и његову породицу као примарну социјалну средину. Породица као основна ћелија друштва углавном је занемарена у програмима ране интервенције што често доводи до њене дисфункције па чак и до распада.
Присутнима је представљен Хенен приступ у раду који у својој суштини садржи модел обуке током којег родитељи уче како да подстакну развој комуникације код свог детета.
„Циљ ове обуке коју родитељ пролази је да га оснажимо и оспособимо да, у свакодневним животним ситуацијама, препозна прилике и максимално искористи могућности за развој језика и комуникације свога детета.“нагласили су предавачи.
На трибини је истакнуто да је веома значајно укључивање браће и сестара у процес ране интервенције који се остварује кроз игровне парове. У оквиру игровних парова деца уче како да се играју и комуницирају током социјалних интеракција. Тиме се отварају врата комуникације благотворним утицајима које игра има на говорно-језички, когнитивни и социјални развој детета.

  1. Функционална комуникација – Говорило се о томе шта је то функционална комуникација и какав значај има у свакодневном функционисању као и на који начин подстицати развој функционалне комуникације код детета.
  2. Асистивна и алтернативна комуникација – Указано је на чињенице и предрасуде о употреби асистивне технологије. Најављено је скоро отварање центра за подршку у примени асистивне технологије у оквиру Логопедилишта.

Након предавања уследила је дискусија из које је као закључак проистекло да још увек постоје многе непознанице код родитеља о улози различитих професионалаца и стручњака у процесу ране интервенције.

„Овакви закључци и дилеме са којима се свакодневно сусрећу родитељи и професионалци у заједничком настојању да помогну детету са сметњама у развоју послужиће као путоказ у отварању ових тема са релевантним стручњацима и саговорницима из области законодавства како би се боље разумели у процесу заштите права детета да буде адекватно третирано у процесу ране интервенције- казала је директорка општинског Центра, Милка Миловановић-Минић.

Овом приликом потписани су и протоколи о сарадњи између Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ и Удружења „Живимо Заједно“ и Београдског удружења за помоћ особама са аутизмом.