У општинском Центру одржан турнир у боћању за особе са церебралном парализом поводом Међународног дана људских права

slika

Поводом Међународног дана људских права 10.12, општински Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом “ Нови Београд“ је подршком боћарским клубовима особа са инвалидитетом Београда у чијем оснивању и развоју је учествовао од самог почетка, организовао  боћарски турнир за боћарске клубове особа са церебралном парализом са територије целог града Београда у просторијама Центра у ул. Народних хероја 42, чиме су отпочеле активности Центра поводом недеље људских права.

Пре турнира одржана је конститутивна и изборна седница Форума секције за боћање ПОКС на иницијативу Савеза за церебралну парализу Београда на којој су присуствовали представници општинског Центра. Циљ је покретање екипног такмичења у боћању за особе са инвалидитетом са територије Србије и Београда. Општински Центар и општина Нови Београд су у претходне три године интензивно подржавали континуитет тренинга и дружења особа са инвалидитетом на спортско-рекреативним радионицама које Центар организује сваког понедељка и на које су сви добро дошли.

„Наш допринос обележавању Међународног дана љуских права је управо у поштовању уставом загарантованих права свих људи на достојанствен живот, интеграцију и партиципацију у друштвено важним догађајиима и активностима а посебно допринос у сузбијању дискриминације, изолације и сиромаштва људи из маргинализованих група. Циљеве одтварујемо уз подршку и разумевање општине Нови Београд, сарадника из институција система образовања, социјалне и здравствене заштите, организација цивилног друштва и медија“ рекла је директорка општинског Центра, Милка Миловановић-Минић.

Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 10. децембар за Дан људских права 1950. године како би скренула пажњу „народа света“ на две године раније потписну Универзалну декларацију о људским правима, као први свеобухватни инструмент заштите људских права. Декларација по први пут у историји човечанстава прокламује заједничке стандарде људских права које треба да постигну сви народи и све нације света, „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“ одређује први члан декларације. Није била правно обавезујућа већ више део међународног обичајног права све до Међународне конференције УН о људским правима 1968. године када је одлучено да декларација представља обавезу за све чланице међународне заједнице. Представља основ за све даље донете правно обавезујуће споразуме УН о људским правима пре свих за два значајна међународна Пакта о грађанским и политичким правима и о економским, социјалним и културним правима.