Тродневни тренинг о социјалном предузетништву у сарадњи са ГИЗ-ом

slika slika

У понедељак 6. новембра у просторијама општинског Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ започт је први циклус тродневне обуке под називом “Оснаживање startup компанија за одрживост на тржишту” који спроводи ГИЗ (Implementaciona organizacija Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) GmbHda у оквиру регионалног програма „Социјална права за осетљиве групе“ (СоРи) у Албанији, БЈР Македонији, Федерацији БиХ, Републици Србији и Косову, који је усмерен на подстицање кључних актера са циљем да побољшају обезбеђење једнаких основних социјалних права за осетљиве групе у изабраним општинама.

Овај тренинг је део сарадње општинског Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ и Гиз-а на пољу спровођења едукативних активности које су усмерене на развој и оснаживање предузетничких вештина код припадника рањивих група.

Тренинг је организован за укупно 16 полазника од којих 9 припада социјално осетљивој групи повратника из Немачке поред којих на обуци учествују  особе са инвалидитетом и њихови родитељи као посебно рањива група.

–  Улога општинског Центра је да повеже рањиве групе грађана са значајним актерима заједнице у циљу остваривања, заштите и унапређења права. У сарадњи са ГИЗ-ом ставили смо у додатну функцију техничке и материјалне капацитете центра и дали шансу да наши корисници развију и побољшају своје предузетничке капацитете и компетенције како би лакше и ефикасније изашли из спирале сиромаштва, незапослености и друштвене искључености. Повратници из земаља ЕУ чине социјално осетљиву групу грађана којој су сви  програми подршке који се спроводе у центру такође доступни бесплатно – рекла је директорка општинског Центра Милка Миловановић-Минић на почетку тренинга.

У оквиру општинског центра у сарадњи са ГИЗ-ом успостављен је инфопулт на коме повратници могу добити неопходне информације из области образовања, социјалне и здравствене заштите као и запошљавања.

Учесници овог тренинга ће током три наредна дана имати прилику да се упознају са основним карактеристикама предузетништва, развијањем идеја за сопствени бизнис, као и њиховом успешном селекцијом. Током тродневног тренинга учесници ће се, такође,упознати са развијањем маркетиншке стратегије и плана на основу исте, обучиће се да идентификују део тржишта где могу да пласирају своју робу или услуге као и да комуницирају са клијентима и представе се циљној групи.