Трећа обука за персоналне асистенте

slika

У просторијама општинског Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ у ул.Булевар Милутина Миланковића 34 крајем прошле недеље одржана је трећа, тродневна акредитована обука за персоналне асистенте.

Обуку је организовао Центар за самостални живот инвалида Србије у сарадњи са општинским Центром за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ .

Учесници на обуци су имали прилику да се информишу и обуче у веома важним  доменима персоналне асистенције  као што су: језик инвалидности, људска права, људске потребе и квалитет живота, дискриминација, ненасилна комуникација и ненасилно решавање конфликата као и о врстама инвалидности и техникама подршке и манипулације помагалима.

Обуку је водила Мимица Живадиновић, потпредседница Центра за самостални живот инвалида Србије, социолог и  сертификовани тренер за персоналну асистенцију са својим сарадницима  који су  у целости  приближили и представили услугу персоналне асиситенције у смислу организације, принципа рада, улоге и одговорности персоналног асистента.

Испред домаћина, учеснике обуке и тренере је поздравила директорка општинског Центра Милка Миловановић-Минић нагласивши да је општински центра ту да подржи све квалитетне иницијативе које могу позитивно да утичу на живот и свакодневно функционисање особа са инвалидитетом без обзира да ли долазе од појединаца или удружења. “Будући персонални асистенти могу са својим клијентима да користе различите бесплатне програме општинског Центра намењене осбама са инвалидитетом и њиховим пратиоцима” –истакла је.

Реализација ове обуке је део заједнчких активности Центра за самостални живот инвалида Србије и општинског Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом “Нови Београд” са циљем подршке квалитетнијем животу особа са телесним инвалидитетом

Обуку и тест знања успешно је прошло свих једанаест полазника. Они ће на основу стеченог теоријског и практичног знања убудуће моћи да конкуришу за посао персоналног асистента за особе са инвалидитетом.