Рани јавни увид у план детаљне регулације за следеће локације:

Оглашава се рани јавни увид у План детаљне регулације за следеће локације;

  • Гнодола Калемегдан -Ушће
  • Блок између улица Палмира Тољатија, Алексиначких рудара, Булевар Михајла Пупина
  • Шире подручје око блока 9а (Ретензија)

Гондола – Ушће

Блок између Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина

Блок 9б (Ретензија)