Рани јавни увид у план детаљне регулације дела Сурчинског поља уз Савски насип

Општина Нови Београд и Градска управа објављују рани јавни увид у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 17. до 31. октобра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току раног јавног увида, план ће бити изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 31. октобра 2018. године.

 

План детаљне регулације