Рани јавни увид у нацрт плана детаљне регулације блока 13, Градске општина Нови Београд

Обавештење о раном јавном увиду у план детаљне регулације блока 13 , Градске општине Нови Београд  изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе, у улици 27. марта број 43 -45 (сала II у сутерену) у периоду од 01.11.2017. до 01.12.2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току раног јавног увида, план ће бити изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда биће одржаће се у згради Градске управе Града Београда, улица Краљице Марије бр.1 (сала на 20. спрату) 14. децембра 2017. године у 13 часова. У току јавне седнице сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе на Нацрт плана у писаном обилу могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

 

Заинтересована лица могу у току јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облку да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр.1 најкасније до 01.12.2017. године