Рани јавни увид поводом израде ПДР за изградњу ТС 110/35 KV „Београд 44” и надземног вода 110 KV

Комисија за планове Скупштине града Београда оглашава рани јавни увид поводом израде ПДР за изградњу ТС 110/35 KV „Београд 44” и надземног вода 110 KV

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове