Рани јавни увид поводом израде измене и допуне плана генералне регулације за изградњу система даљинског грејања

У периоду од 04.02.2019. до 18.02.2019. године обавиће се рани јавни увид поводом израде измене и допуне плана генералне регулације за изградњу објеката и водова  система даљинског грејања (Градска општина Нови Београд, I фаза, II етапа).

Рани јавни увид обавиће се у згради Градске управе, у улици 27. марта бр 43-45 (сала у сутерену) сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Елаборат за рани јавни увид за потребе израде плана биће изложен на сајту Града Београда www.beograd.rs