Ранг листа кандидата за инструкторе

Ранг листу кандидата за инструкторе који се позивају на обуку можете погледати овде:
preliminarna rang lista kandidata za instruktore
Кандидат који се не налази на Прелиминарној листи има право да поднесе приговор. Рок за улагање приговора на прелиминарну листу изабраних кандидата је 18. јул 2022. године до 16 часова. Приговор се може поднети Републичком Заводу за статистику искључиво путем имејла на адресу: mladen.velickovic@stat.gov.rs.

 

Приговори ће бити размотрени најкасније до 20. јула 2022. године до 12 часова. Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор