Ранг листа кандидата за инструкторе који се позивају на тестирање и разговор са потребном документацијом

Ранг листу кандидата за инструкторе који се позивају на тестирање и разговор са потребном документацијом можете погледати овде:

rang lista instruktora sa dokumentacijom