Представљена искуства развоја социјалне инклузије кроз сарадњу локалне управе и невладиног сектора на међународној конференцији

slika

На Стручно-научној конференцији ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ 2019 са међународним учешћем која је ове године одржана на Златибору 21.-24.фебруара саопштена су искуства развоја социјалне инклузије кроз сарадњу локалне управе и невладиног сектора.

Рад на тему ИСКУСТВА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ КРОЗ САРАДЊУ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ И НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА у оквиру подсекције социјална заштита изложила је директорка општинског Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“, Милка Миловановић-Минић. Коаутор на раду је др Стеван Несторов испред НВО „Помоћ породици“ са којом је општински Центар од почетка имао врло интензивну и богату сарадњу.

„Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд„као установа социјалне заштите без смештаја локалног карактера и НВО „Помоћ породици“ као организација из делатности образовања, као вишегодишњи партнери удруживањем сопствених ресусрса и капацитета кроз различите бројне заједничке и самосталне активности значајно доприносе успостављању стабилног система вредности и друштвеног консензуса око питања уважавања људске различитости и нужне интеграције у живот заједнице рањивих група грађана међу којима су деца и особе са инвалидитетом, као предуслова за инклуизију. Кроз Центар је до сада прошло преко 4000 грађана користећи различите услуге које Центар развија и пружа. Успостављена је сарадња са  више од 30 удружења која се баве децом, старима и особама са инвалидитетом, одржане су 34 трибине са циљем подизања свести свих грађана о значају толеранције и солидарности, организовано је 37 бесплатних едукација за родитеље, децу и старе и особе са инвалидитетом као и за професионалце који са њима раде, релизовано је преко 400 бесплатних различитих радионица из области културно-забавних, спортско-рекреативних и креативних вештина за различите групе деце, младих, старих, особа са инвалидитетом, њихових родитеља и пратиоца и омогућена бесплатна сензорна терапија за више од 20  деце и младих са различитим развојним сметњама и сензорним дефицитима у 2018 години

Инклузија подразумева перманентан рад на промени личних ставова и ставова средине према овим особама. Веома важан ослонац на овом путу су медији чији допринос се огледа у сарадњи и праћењу различитих активности нашег Центра што значајано утиче на промене у начину реаговања друштва према овим особама кроз напуштање сензационалистичког извештавања о појавама и догађајима који се тичу ових особа што је раније стварало  додатни ефекат стигматизације и сегрегације и отежавало процес инклузије.“између осталог, казала је Милка Миловановић-Минић.

На конференцији је учествовало преко 400 професионалаца из области образовања, здравства и социјалне заштите а представљено је 170 стручних реферата и саопштења, више десетина постер презентација, седам интерактивних радионица и бројни други промотивни садржаји и иновације у области асистивних технологија.Овогодишњи Дани дефектолога су изузетан искорак у правцу сарадње са струковним удружењима из целог региона и сјајан пример квалитетне размене ускустава дефектолога из праксе и дефектолога-професора са Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд као и професора са факултета из окружења

Потврда озбиљног приступа и тежње за унапређењем положаја струке на свим нивоима је и Протокол о сарадњи регионалних струковних организација који су потписали представници струковних удружења дефектолога земаља из Региона. Синиша Ранковић испред Друштва дефектолога Србије, Селмир Хаџић испред Удружења дефектолога, едукатора и рехабилитатора Кантона Сарајево „СТОЛ“ из Сарајева, Марко Стрле испред Друштва специјалних рехабилитацијских педагога Словеније, доц.др Златко Буквић испред Савеза едукацијских рехабилитатора Хрватске,Саша Татић испред Удружења специјалних едукатора – рехабилитатора Републике Српске,  Горан Петрушев испред Савеза дефектолога из Македоније.