Позив за пријава на конкурс за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима која имају боравиште на територији Новог Београда

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОГРЕВ И НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА СА БОРАВКОМ НА ТЕРИТОРИЈИ  НОВОГ БЕОГРАДА

Достава докумената потребних за упис на списак помоћи,  социјално угрожених породица избеглих и расељених лица  је до 25.10.2019.године.

Пријаву са списком  потребних докумената можете преузети у шалтер сали Градске општинe Нови Београд, на шалтеру бр.11.

Потребна документа 

Образац пријаве 2019. 

Телефони за информације: 011/3106-814 и 011/3106-706