Пета обука за персоналне асистенте у општинском Центру

У просторијама општинског Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ одржана је пета, тродневна акредитована обука за персоналне асистенте уз пуно поштовање свих прописаних мера и препорука за заштиту од заразне болести Ковид 19.

Обуку је организовао Центар за самостални живот инвалида Србије по свом редовном програм у сарадњи са општинским Центром за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ .

Учесници на обуци су имали прилику да се информишу и обуче у веома важним  доменима персоналне асистенције  као што су: језик инвалидности, људска права, људске потребе и квалитет живота, дискриминација, ненасилна комуникација и ненасилно решавање конфликата као и о врстама инвалидности и техникама подршке и манипулације помагалима.

Обуку је водила Мимица Живадиновић, потпредседница Центра за самостални живот инвалида Србије, социолог и  сертификовани тренер за персоналну асистенцију са својим сарадницима  који су  у целости  приближили и представили услугу персоналне асиситенције у смислу организације, принципа рада, улоге и одговорности персоналног асистента.

Реализација ове обуке је део заједнчких активности Центра за самостални живот инвалида Србије и општинског Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом “Нови Београд” са циљем подршке квалитетнијем животу особа са телесним инвалидитетом.

Обуку и тест знања успешно су прошли сви полазници. Они ће на основу стеченог теоријског и практичног знања убудуће моћи да конкуришу за посао персоналног асистента за особе са инвалидитетом.