Општина Нови Београд доделила захвалнице награђенима у акцији „За зеленији Београд“

slika slika

Градска општина Нови Београд доделила је захвалнице најбољим новобеоградским учесницима традиционалне акције „За зеленији Београд“.

Међу суграђанима који су се пријавили за такмичење које се спроводи на општини Нови Београд бирано је по троје најбољих у седам категорија.

Троје нajбoљих из сваке кaтeгoриjе са општине Нови Београд учeствоваће у тaкмичeњу нa градском нивоу, a током јула, на зaвршној свeчaнoсти, кoja ће сe oдржaти у башти JКП „Зeлeнилo – Бeoгрaд” нa Maлoм Кaлeмeгдaну, биће прoглaшeни „нajбoљи oд нajбoљих”.

Циљеви акције, која се одржава у десет градских општина, су развијање еколошке свести, промовисање културе живљења и очување зелених површина у нашем граду.