Оглас за јавни увид Плана детаљне регулације за проширење трамвајске мреже

Оглас за јавни увид Плана детаљне регулације за проширење трамвајске мреже: