Обавештење о законској обавези увођења у војну евиденцију

Обавеза увођења у војну евиденцију је остала на снази и након ступања на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, објављење у „Службеном гласнику РС“, број 95 од 17. децембра 2010. године.

У складу са изнетим, обавештавамо да су особе мушког пола старости од 17 до 30 година у законској обавези да се, на основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС“, бр.88/09 и 95/10), уведу у војну евиденцију.

Своју законску обавезу можете да извршите у надлежном територијалном органу-ЦЕНТАР МО НОВИ БЕОГРАД, ул. Булевар Михаила Пупина 167/3-8, током целе године, сваког радног дана од 09,00-15,00 часова, контакт телефон 311-3453. Са собом је потребно понети на увид личну карту. Уколико је не поседује, особа је у обавези да на увид донесе извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству Републике Србије. Особе које бораве у иностранству у обавези су да се ради увођења у војну евиденцију јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву РС у земљи боравка.

Неодазивање позиву или неоправдани изостанак подлеже казненим одредбама закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 11).

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НОВИ БЕОГРАД