Обавештење о ступању на снагу Одлуке о кућном реду у зградама

Скупштина града Београда донела је ОДЛУКУ О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА („Сл. лист града Београда“ бр. 101/19), која је ступила на снагу 20. новембра 2019. године.

Текст одлуке:

Обавештење о одлуци о кућном реду