Обавештење о раном јавном увиду

Измена и допуна Плана детаљне регулације блока 51 у Новом Београду, прва фаза изложена је на рани јавни увид у згради Градске управе, у улици 27. марта броја 43-45 (сала II у сутерену) у периоду од 08.11. 2017.  до 22.11.2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача од 12 до 18 часова, уторком и четвртком  у згради Градске управе, у улици 27. марта броја 43-45 (сала II у сутерену) .

Писана мишљења на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, улица Краљице Марије број 1, најкасније до 22.11.2017. године