Обавештење о раном јавном увиду у нацрт измена плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду

Нацрт измене плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд, изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда у периоду од 16.04.2018. до 18.05.2018. год., сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Јавна седница одржаће се 24.05.2018. године у 13 часова, у згради Градске управе, улица Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату )

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у улици 27. марта бр 43-45 ( сала II у сутерену)

Примедбе на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у улици Краљице Марије бр. 1 најкасније до 18.05.2018.

Обавештење о раном јавном увиду