Обавештење о раном јавном увиду плана детаљне регулације

Обавештење о раном јавном увиду плана детаљне регулације за део подручја западно од улице Тошин бунар (од Булевара Чарнојевића до улице Прилаз) до улице Марије Бурсаћ, Градске општине Нови Београд и Земун, изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе, у улици  27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, улица Војвођанска бр. 79, у периоду од 06.02.2017. до 23.02.2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача од 12 до 18 часова, уторком и четвртком  у згради Градске управе, у улици 27. марта бр 43-45 (сала II у сутерену).

Писана мишљења на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, улица Краљице Марије бр. 1 до 23.02.2017. године.