Обавештење о општем позиву за увођење у војну евиденцију

 
Министарство одбране уводи у војну евиденцију младиће рођене 1998. године и старијих годишта, који треба да се уведу у војну евиденцију у календарској години у којој су навршили 18. година живота.
 
Увођење у војну евиденцију обавља се у центрима Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта регрута, радним даном од 9 до 14 часова.
 
Регрут који се уводи у војну евиденцију на увид треба да донесе личну карту или уверење о држављанству Републике Србије.
 
Регрут који борави у иностранству уводи се у војну евиденцију у надлежном дипломатско конзуларном представништву Републике Србије у тој земљи.