Обавештење о јавном увиду за гондолу

Обавештење о јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације за гондолу Калемегдан-Ушће, градске општине Стари град и Нови Београд.

Обавештење о јавном увиду за гондолу