Stari i novi nazivi ulica

 

 

 

 

 

 

–  Na sednici Skupštine grada Beograda održanoj 08.06.2016. godine doneto je Rešenje o promeni naziva ulica u Novom Beogradu, i dodeli imena trgu:

-Ulici Goce Delčeva menja se naziv i određuje nov naziv: Bulevar Maršala Tolbuhina,

-Ulici Pohorska menja se naziv i određuje nov naziv: General Ždanova,

-Delu Ulice Trešnjin cvet koji počinje između brojeva 3 i 13 i ide pored broja 11 određuje se naziv : Ulica Konfucija

-Dodeljuje se naziv trga na prostoru između Ulice Trešnjinog cveta i Konfucijeve ulice gde će se nalaziti budući Kineski kulturni centar: Trg prijateljstva Srbije i Kine.

„Sl.list grada Beograda“  broj  44/2017″

– Šetalištu od Brankovog mosta do Zemunskog keja , odnosno do hotela „Jugoslavija“ određuje se naziv Obala kralja Aleksandra I Karađorđevića.

„Sl. list grada Beograda“ broj 45/13“

-Delu ulice Dr Ivana Ribara, koji počinje od kraja Grčke ulice i ide u pravcu ulica Vojvođanske i Vinogradske određuje se naziv: Ulica Srđana Aleksića.

„Sl. list grada Beograda“ broj 17/12“

– Novoj ulici, paralelenoj sa Ulicom dr Ivana Ribara (u bloku 72), koja ide od Savskog nasipa do kuća u Vinogradskoj ulici prema Surčinu, određuje naziv: Ulica Mileve Marić Ajnštajn

„Sl. list grada Beograda“ broj 10/11“

– Ulici trećoj paralelno sa Ulicom Ilije Bosilja određuje se naziv: Ulica belfortska;

– Ulici drugoj paralelno sa Ulicom Ilije Bosilja određuje se naziv: Ulica Ksantija;

– Ulici prvoj desno od Ulice Vladimira Pogačića koju spaja sa ulicom Univerzijade određuje se naziv: Ulica sajdžijska;

– Ulici drugoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica kazandžijska;

– Ulici četvrtoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica stolarska;

– Ulici sedmoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica opančarska;

– Ulici šestoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica knjigovezačka;

– Ulici četrnaestoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica pekarska;

– Ulici devetoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica savskih alasa;

– Ulici osmoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica lađarska;

– Ulici desetoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica bačvarska;

– Ulici jedanaestoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica vajarska;

– Ulici prvoj levo od Surčinskog puta određuje se na-ziv: Ulica zografska;

– Ulici petnaestoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica obućarska;

– Ulici prvoj paralelno sa ulicom Žrtava bombardovanja određuje se naziv: Ulica krojačka;

– Ulici prvoj paralelno sa Krojačkom određuje se na-ziv: Ulica tokarska;

– Ulici drugoj paralelno sa Krojačkom određuje se naziv: Ulica jorgandžijska;

– Ulici trećoj paralelno sa Krojačkom određuje se naziv: Ulica tkačka;

– Ulici četvrtoj paralelno sa Krojačkom određuje se naziv: Ulica kolačarska;

– Ulici petoj paralelnoj sa Krojačkom određuje se naziv: Ulica duborezačka;

– Ulici šestoj paralelno sa Krojačkom određuje se naziv: Ulica veziljska;

– Ulici sedmoj paralelno sa Krojačkom određuje se naziv: Ulica grnčarska;

– Ulici četvrtoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica juvelirska;

– Ulici drugoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica kosačka;

– Ulici prvoj desno od ulice Novobeogradskih graditelja određuje se naziv: Ulica pčelarska;

– Ulici prvoj paralelno (u pravcu Surčina) sa Rembrantovom određuje se naziv: Ulica beračka;

– Ulici šesnaestoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica jevrejskih žrtava;

– Ulici prvoj paralelno sa Surčinskom i upravnoj na ulicu Univerzijade određuje se naziv: Ulica žrtava bombardovanja;

– Ulici petoj desno od surčinskog puta određuje se naziv: Ulica romskih žrtava;

– Ulici prvoj paralelno sa ulicom Jurija Gagarina (prema Bežaniji) određuje se naziv: Ulica evropska;

– Ulici drugoj paralelno sa ulicom Jurija Gagarina (prema Bežaniji) određuje se naziv: ulica japanska;

– Ulici jedanaestoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica italijanska;

– Ulici devetoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica španska;

– Ulici desetoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica češka;

– Ulici osmoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica slovačka;

– Ulici trinaestoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica kiparska;

– Ulici dvanaestoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica Švejkova;

– Ulici petoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica prolećnog cveća;

– Ulici sedmoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica sremskokarlovačka;

– Ulici (novoj saobraćajnici) koja spaja ulicu Jurija Gagarina sa Bulevarom crvene armije i prolazi obodom naselja Belvil određuje se naziv: Ulica Marka Hristića;

– Ulici prvoj desno od ulice Omladinskih brigada prema centru Novog Beograda određuje se naziv: Ulica Uroša Martinovića;

– Ulici koja počinje od golubinačke (staro naselje Ledine) i ide paralelno sa Surčinskom određuje se naziv: Ulica novobeogradskih graditelja;

– Ulici drugoj paralelno od ulice Surčinski put i upravnoj sa ulicom Paula Klea određuje se naziv: Ulica Vladimira Pogačića;

– Ulici drugoj desno od ulice Novobeogradskih graditelja i ide do Surčinske ulice određuje se naziv: Ulica 11. aprila;

– Ulici prvoj paralelno (sa leve strane) sa ulicom Surčinski put određuje se naziv: Ulica Univerzijade;

– Ulici prvoj paralelno (prema Surčinu) od ulice „Ruskog pilota” određuje se naziv: Ulica Vili Branta;

– Ulici prvoj paralelno sa ulicom Ilije Bosilja određuje se naziv: Ulica Orsona Velsa;

– Ulici koja se nalazi između ulica Vilija Branta i Konstantina Danila i paralelna sa njima određuje se naziv: Ulica Adama Bogosavljevića;

– Ulici drugoj paralelno od ulice Pasternakove određuje se naziv: Ulica lončarska;

– Ulici prvoj desno od novoimenovane ulice Uroša Martinovića, prolazi pored postojeće ruske škole određuje se naziv: Ulica Rjepinova;

– Ulici upravnoj na ulicu Gustava Klimta određuje se naziv: Ulica Kazimira Maljevića;

– Ulici drugoj levo od ulice Surčinske posle „starog naselja” u Ledinama u pravcu ulice Beračke određuje se naziv: Ulica Van Goga;

– Ulici trećoj levo od ulice Surčinske posle „starog naselja” u Ledinama paralelna sa prethodnom određuje se naziv: Ulica Rubensova;

– Ulici četvrtoj levo od ulice Surčinske posle „starog naselja” u Ledinama paralelna sa prethodnom određuje se naziv: Ulica odžačarska;

– Ulici drugoj levo od Beračke i paralelna sa Pasternakovom određuje se naziv: Ulica Bohumila Hrabala;

– Ulici prvoj desno (odnosno upravnoj na nju) od ulice Konstantina Danila određuje se naziv: Ulica Albrehta Direra;

– Ulici prvoj paralelno sa prethodnom određuje se naziv: Ulica Ticijanova;

– Ulici prvoj levo od ulice Konstantina Danila određuje se naziv: Ulica Vodeničarska;

– Ulici četvrtoj levo od Konstantina Danila između ulica Edvarda Munka i Marka Šagala određuje se naziv: Ulica šeširdžijska;

– Ulici prvoj paralelno sa ulicom Isaka Singera određuje se naziv: Ulica Braće Nastasijević;

– Ulici prvoj levo, upravnoj na ulicu Novobeogradskih graditelja određuje se naziv: Ulica Brane Petrovića

– Ulici drugoj levo, paralelno sa prethodnom određuje se naziv: Ulica Nikolaja Berđajeva;

– Ulici drugoj levo od Beračke ulice određuje se naziv: Ulica Pasternakova;

– Ulici Četvrtoj paralelno od ulice Albrehta Direra određuje se naziv: Ulica Marka Šagala;

– Ulici šestoj paralelno sa ulicom Albrehta Direra određuje se naziv: Ulica Gustava Klimta;

– Ulici prvoj paralelno sa ulicom Ticijanovom određuje se naziv: Ulica Edvarda Munka;

– Ulici petoj paralelno od ulice Albrehta Direra određuje se naziv: Ulica Vasilija Kandinskog;

– Ulici prvoj desno od ulice Surčinski put određuje se naziv: Ulica Paula Klea;

– Ulici trećoj levo od ulice Novobeogradskih graditelja određuje se naziv: Ulica Pola Gogena;

– Ulici koja počinje od Surčinske desno paralelnoj sa ulicom Hristifora Žefarovića određuje se naziv: Ulica Tuluz-Lotreka;

– Ulici prvoj levo od Rembrantove određuje se naziv: Ulica Isaka Singera;

– Ulici drugoj levo od Rembrantove određuje se naziv: Ulica Timočke Bune;

– Ulici trećoj levo od Rembrantove određuje se naziv: Ulica Inđijska;

– Ulici četvrtoj levo od Rembrantove (i upravna na ovu) i spaja se sa Beračkom određuje se naziv: Ulica Rene Magrita;

– Ulici četvrtoj levo od ulice Novobeogradskih graditelja određuje se naziv: Ulica livačka;

– Ulici petoj levo od ulice Novobeogradskih graditelja i paralelna sa prethodnom određuje se naziv: Ulica Radomira Reljića;

– Ulici prvoj desno od ulice Surčinske, pri kraju „starog naselja” u Ledinama određuje se naziv: Ulica Anri Matisa;

– Ulici između ulica Anri Matisa i Rembrantove određuje se naziv: Ulica Andreja Tarkovskog;

– Ulici prvoj paralelno sa prethodnom određuje se naziv: Ulica Rembrantova;

– Ulici prvoj desno od ulice Surčinske (na početku Ledina) određuje se naziv: Ulica Ilije Bosilja;

– Ulici prvoj levo od Belfortske ulice određuje se naziv: Ulica Hristifora Žefarovića;

– Ulici trećoj desno od ulice Surčinski put određuje se naziv: Ulica Janka Brašića;

– Ulici trećoj levo od ulice Surčinski put određuje se naziv: Ulica Aleksandra Vuča;

– Ulici petoj levo od ulice Surčiinske posle „starog naselja” u Ledinama paralelna sa Mikelanđelovom određuje se naziv: Ulica Konstantina Danila;

– Ulici šestoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica Tomasa Mana.

 „Sl. list grada Beograda“ broj 14/10“

-Ulici koja počinje od ulice Milutina Milankovića, a završava se spojem sa ulicom Jurija Gagarina i prolazi kroz najnovije stambeno naselje „Belville” određuje se naziv: Bulevar Crvene armije.

„Sl. list grada Beograda“ broj 2/08“

– Ulici Proleterske solidarnosti određuje se naziv: ulica Antifašističke borbe.

„Sl. list grada Beograda“ broj 19/07“

– Ulici Bulevar AVNOJ-a, određuje se naziv – Bulevar Zorana Đinđića.

„Sl. list grada Beograda“ broj 12/06“

– Ulici III bulevar određuje se naziv : ULICA MILUTINA MILANKOVIĆA,

-Ulici Milutina Milankovića određuje se naziv: ĐORĐA STANOJEVIĆA.