Jавни позив за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породица избеглица на територији Градске општине Нови Београд кроз доходовне активности.

Предмет овог јавног позива је додела 10 пакета бесповратне помоћи у роби и материјалу за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој делатности, у максималном износу до РСД  200.000,00 (двестахиљада динара), по породичном домаћинству, коју је, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, избеглицама на својој територији обезбедила  Градска општина Нови Београд.

Јавни позив

Потребна документација

Захтев за пријављивање

Изјава подносиоца пријаве