Јавни позив за доходовно оснаживање интерно расељених лица са Косова и Метохије

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породица интерно расељених лица док су у расељеништву на територији Градске општине Нови Београд.

Предмет овог јавног позива је додела 10 пакета бесповратне помоћи у роби и материјалу за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој делатности, у максималном износу до РСД  200.000,00 (двестахиљада динара), по породичном домаћинству, коју је, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, интерно расељеним лицима док су у расељеништву на својој територији обезбедила  Градска општина Нови Београд.

 

Јавни позив за доходовно осназивање интерно расељених лица са Косова и Метохије