Јавни позив за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава оснаживању избеглица

Општина Нови Београд и Комесаријат за расељена и избегла лица објављује конкурс за доделу средтсава за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица кроз доходовне активности за покретање, развој и унапређење у пољопривредној, занатској, услужној и другој области.

Јавни позив

Правилник

Захтев за пријаву