Jавни позив за доделу средстава намењених економском оснаживању 5 породица избеглих лица кроз додходовне активности.

Предмет јавног позива је  додела средстава намењених економском оснаживању  5 породичних

домаћинстава избеглица, кроз доходовне активности и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној и другој делатности

Јавни позив

Захтев за пријаву на јавни позив

Потребна документација