Апел грађанима за рационалну потрошњу воде и поштовање забране паљења ватре на отвореном простору

Апелујемо на све грађане да савесним и одговорним односом, рационално и наменски користе воду из градског водовода, као и да сe уздржe oд нeнaмeнскe пoтрoшњe воде (наводњавање пољопривредних површина, заливање зелених површина, пуњење индивидуалних резервоара, бунара и базена, поливање и хлађење плочника, тераса и дворишта, прање возила, злоупотреба хидраната). На тај начин биће омогућено да сви Београђани имaју дoвoљнo вoдe, као и да се oчувa систeм вoдoснaбдeвaњa Града Београда. 

 

Апелујемо на све грађане да се, у складу са Законом о заштити од пожара, придржавају забране паљења ватре на свим јавним и зеленим површинама или изазивања било ког отвореног пламена у близини паркова, шума и пољопривредних површина, због могућности неконтролисаног ширења ватре и настанка пожара, који би могли да изазову велике материјалне штете и повређивање грађана, неретко и са трагичним исходом.

Законом је, у овим случајевима, предвиђена и надокнада трошкова интервеција ватрогасно-спасилачких јединица, као и подношење захтева за покретање прекршајног поступка против особа које не.поштују ове одредбе, са запрећеном новчаном казном у износу од 10 до 50 хиљада динара.