Осми наградни конкурс новобеоградског бијенала „Бирамо најбољу фотографију Новог Београда“

Председник Градске општине Нови Београд, на основу члана 40. Статута градске општине Нови Београд, објављује Осми наградни конкурс  новобеоградског бијенала „Бирамо најбољу фотографију Новог Београда“. 

Пропозиције конкурса: 

 1. Тема конкурса је „Нови Београд“;
 2. Конкурс је отворен за све фотографије које не смеју бити старије од две године;
 3. Учесници могу послати највише 3 фотографијe, чији формат мора бити од 20х30 cm до 30х40 cm. Фотографије треба да буду неопремљене (неурамљене и без паспартуа);

Фајлови дигиталних фотографија морају имати најмање 300 dpi;

Прихватају се дигиталне корекције на фотографијама само у домену измена боја, односно осветљења и контраста, док нису прихватљиве корекције које подразумевају уметање елемената који се нису оригинално налазили на фотографији;

 1. Радови морају бити прописно обележени (на полеђини фотографије, код дигиталних фајлова у file info или file properties, исписани називи фотографије, датум снимања, име и презиме аутора, адреса и телефон);
 2. Жири ће радити у следећем саставу:
 • Ред. проф Владан Љубинковић, архитектонски факултет Београд
 • Ван. проф. Милорад Младеновић, архитектонски факултет Београд
  ●Ван.проф. Љубомир Вучинић, Академија ликовних уметности Нови Сад
 • доцент Зељко Мандић, Академија ликовних уметности Нови Сад. Одсек фотографија
 • дипл. арх. Мирјана Антонијевић, представник Општине Нови Београд
 1. Организатор задржава право на репродуковање награђених фотографија;
 2. Конкурс је отворен до 20. марта 2016. године.
 3. Аутори своје радове могу преузети до 01. јуна 2016. године.

НАГРАДЕ

Жири ће доделити три награде. Изложба са најбољим радовима биће одржана поводом 11. априла, Дана општине Нови Београд. 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И РОКОВИ 

Своје радове можете послати електронском поштом на адресу konkurs2016@novibeograd.rs или поштом на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД, Булевар Михаила Пупина 167, са назнаком „За најбољу фотографију Новог Београда“.

За сва додатна питања контактирајте нас на телефон 011 3106-784 или путем  адресе konkurs2016@novibeograd.rs.