Vaši predmeti

 

DOPISI GRAĐANA:

Maj 2017

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Dragana Stanković
JKP Gradsko Zelenilo
Danijela Babić
Sekretarijat za saobraćaj
Stana Milenković
Direkcija za javni prevoz
Sanja Perović
Sekretarijat za saobraćaj
Vesna Martinović
Direkcija za Puteve
Darko Zečević
JKP Gradska Čistoća
Milica Podunavac Vasiljević
Sekretarijat za Komunalne i Stambene poslove
Slavica Veljković
Direkcija za javni prevoz

April 2017

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Mirko Koković
Javno Osvetljenje
Dragica Milosavljević
JKP Gradsko Zelenilo
Branko Bolović
Sekretarijat za saobraćaj
Miroljub Đorđević
Javno Osvetljenje
Francika Čamić
JKP Gradsko Zelenilo
Jadranko Vuković
Javno Osvetljenje
Suzana Šejati
Sekretarijat za Komunalne i Stambene poslove

Mart 2017

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Dalibor Mitić
Sekretarijat za Komunalne i Stambene poslove
Gordana Grbić
JKP Gradska Čistoća
Zvonko Sobodić
JKP Gradska Čistoća
Gordana Belović
Javno Osvetljenje
Mira Ognjanović
Sekretarijat za Komunalne i Stambene poslove

Jun 2017

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Miloš Vuleta
JKP Gradska Čistoća
Dušan Stojanović
JKP Gradska Čistoća
Milica Živković
JKP Gradsko Zelenilo
Branko Jovanović
Sekertarijat za saobraćaj
Dušica Matić
Sekertarijat za saobraćaj
Jasna Miljuš
JKP Gradsko Zelenilo