Uputstvo za podnošenje zahteva za kretanje lica za vreme zabrane kretanja

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

ZA KRETANJE LICA ZA VREME ZABRANE KRETANJA

 

Prema uputstvu koje je opštini Novi Beograd dostavilo nadležno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalana i boračka pitanja obaveštavamo građane Novog Beograda o sledećem:

Zahtev podnosi lice koje ima prebivalište na teritoriji opštine Novi Beograd, u kome obavezno navodi:

  • ime, prezime, adresu, JMBG, kontakt telefon lica kome je potrebna Potvrda za kretanje
  • ime, prezime, adresu, JMBG lica kod koga odlazi u vreme zabrane kretanja
  • tačan period u toku dana u kome je neophodno kretanje (npr. 9-12h)
  • razlog zbog kojeg je potrebno kretanje (npr. pomoć u kući, gerontodomaćica..)
  • dokumenta koja potvrđuju osnovanost zahteva (npr. otpusna lista iz bolnice, dokaz o invaliditetu…)

Potvrde za kretanje se izdaju na dnevnom nivou, odnosno, ukoliko postoji potreba, na nedeljnom nivou.

Lica kojima je Potvrda potrebna u dužem vremenskom periodu zahteve za izdavanje nove potvrde podnose dva dana pre isteka važnosti prethodne potvrde (nije potrebno ponovo dostavljati dokumenta koja potvrđuju osnovanost zahteva).

Zahtevi za kretanje kojima je razlog viđanje deteta (sudska presuda) se neće razmatrati, iz razloga što isto predstavlja epidemiološki rizik.

Zahtevi za kretanje lica koja imaju navršenih 65 godina života, se neće razmatrati iz razloga što je navedenim licima uvedena opšta zabrana kretanja.

Zahteve je potrebno dostavljati na adresu: opstinskauprava@novibeograd.rs