U planu izgradnja kanalizacije u novom delu naselja Ledine

Novi deo naselja Ledine trebalo bi da u narednom kanalizaciju. U toku je postupak za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu generalnog projekta kanalisanja naselja ali i plan konceptualnog rešenja sekundarne mreže u naselju Ledine.

Problem kanalisanja naselja je veoma složen jer postojeći primarni recipijenti za kišnu i fekalnu kanalizaciju nisu dovoljnog kapaciteta da prihvate sve otpadne vode iz pravca ovog naselje. Ogroman problem su i septičke jame koje zagađuju celu okolinu.

Realizacija primarnih objekata u sistemu glavni je preduslov za dalji razvoj kanalizacione mreže u ovom naselju.